آدرس ایمیل با دامنه ی mednet.ir

شما در مدنت میتوانید با پرداخت هزینه ای اندک، (سالیانه ده هزار تومان) برای خود حساب ایمیل تحت دامنه mednet.ir داشته باشید. این آدرس برای دانشجویان، بخصوص در همایش ها و کنفرانس ها بسیار مناسب است.

هم امکان مدیریت ایمیل بوسیله ی خود مدنت وجود دارد، و هم امکان مدیریت اکانت ایمیل مدنت بوسیله سرویس های دیگر مانند gmail. یعنی شما بوسیله ی جیمیل خود میتوانید ایمیل های مدنت را دریافت کنید و از آدرس مدنت ارسال هم بکنید.

برای توضیحات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.


دیدگاهی بنویسید