تصویر سربرگ

کاربران میتونن از منوی سایت وارد پروفایل و سپس تغییر تصویر سربرگ بشن و برای پروفایل خودشون یک تصویر سربرگ انتخاب کنند. مدیران گروه ها هم میتونن در تنظیمات گروه ها برای گروه خودشون یک تصویر سربرگ انتخاب کنند.

screenshot41


دیدگاهی بنویسید